co nabízíme

Kindergeld

Nové žádosti

vyřizováním Kindergeld se zabýváme úspěšně již řadu let.

K našim přednostem patří individuální přístup ke každému klientovi zvlášť a jsme dopředu schopni posoudit možný nárok, nebo situaci a doporučit některé změny, které vedou ke zdárnému schválení patřičnou institucí v De (Familienkase)

Vyřizování probíhá na základě sběru informací a nutných podkladů.
Vzhledem ke zkušenostem a aktuálním znalostem problematiky schvalovacího procesu na Familienkasse, umíme vytřídit potřebné důležité dokumenty a zbytečně nezahlcujeme Familienkasse zbytečnými tiskovinami a formuláři.
 

Správně vyplněná žádost, správně vyplněné a seřazené přílohy, a další písemné podklady, osobní přístup, osobní podání žádosti a i velice dobré zkušenosti pracovníků Familienkasse s naší prací vedou k velice rychlému vyřizování námi podaných žádostí (někdy i v řádu několika dnů).

Standartní doba od podání do vyplacení je v průměru 3-4 měsíce.

 

Cena za komplentí vyřízení Kindergeld je 3000,00 Kč (120 €)

 

Revize již podaných žádostí na KG

V poslední době se nám hlásí velký počet lidí, kteří si buď o Kidnergeld žádali sami, nebo jim žádost zpracovávali lidé (firmy) s ne moc velkými zkušenostmi :-(
většina chyb, se kterými se setkáváme:

  • žádost podal rodič, který nemá stejnou adresu bydliště jako mají děti
  • žádost byla podána jen poštou před několika měsíci, nikdo se o ni nezajímal, nevís e, jestli vůbec byl žádost zaregistrována, žadatel ani neví svoje Kindergeldnummer
  • žadatel změnil adresu, ale na Famkasse ji nenahlási
  • žadatel změnil zaměstnavatele, ale na FK ji nenahlásil
  • Familienkasse vyzvala žadatele o doplnění informací, ten nereaguje

 

i v těchto případech jsem schopni zjistit stav žádosti a případně věc přepracovat - doplnit tak, aby došlo k rychlému schválení a vpylacení peněz

 

 

Německý daňový řád je zcela odlišný od toho českého.
Dojížděním za prací do Německa a vytvářením zisku a přijmu v SRN podéháte zároveň i německému daňovému systému.


Pomůžeme Vám se orientovat v systému daní v SRN a nasměrujeme Vás správným směrem, aby jste dodrželi ustanovení německých právních a daňových zákonů a předpisů,

ale přitom zbytečně neplatili na daních ze mzdy a dani z příjmů víc než je nutné. 

 

Přeshraniční zaměstanci, tedy fyzické nepodnikající osoby, kteří dojíždějí za prací z ČR do DE, kd ejsou zaměstnaní, a vracejí se zpět (denně, týdně, v turnusech), a nemají v DE bydliště (nejsou tzv. meldováni = přihlášeni), musí každý rok podávat žádost na příslušný německý finanční úřad - Finanzamt.
To samé platí, pokud v průběhu roku změní zaměatnavatele v DE.

Tuto žádost a vyřízení daňové skupiny můžeme vyřídit v zastoupení.
Cena za vyřízení/změny daňové třídy je 400,- Kč (resp. 300,- kč + 100 kolek)

 

 

NEJSME DAŇOVÍ PORADCI !

Našim klientům se snažíme vyjít vstříc a ulehčit jim starosti i při některých životních a pracovních situacích, jako může být
onemocnění,  

úraz

těhotenství

pracovní úraz

proplácení nemocenské na Krankenkasse

účast při dopavní nehodě, (jako vinník i jako poškozený)

podezření ze spáchání přestupku

problémy se zaměstnavatelem - nevyplacená mzda, neoprávněná výpověď

 

V těchto případech, které se v DE řeší mnohdy velice odlišně jak tomu známe z ČR, je každý krok rozhodující a hraje zde i svoji roli čas a správné pochopení situace a toho co nám "protistrana" říká, píše. 

Vzhledem k našim zkušenostem jsme schopni v mnoha případech pouze telefonicky, písemně, nebo i osobním kontaktem zabránit i velkým škodám, které mohou nastat, nebo následovat při nedodržený předpisů a zákonů, nebo nečinnosti ze strany zaměstnavatele, případně institucí.

přihlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění u AOK
přihlásíme Vás ihned !!! ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění u Krankenkasse AOK Bayern
(zatímco zaměstnavatel má na tuto povinnost lhůtu až 6 týdnů, my provádíme okamžitě, max. do druhého dne)
pro klientu tato služba zdarma


V žádném případě se nejedná o právní služby !

 

Dańové přiznání se ve většině případů provádí elektronickým přenosem.
Pokud dotyčný klient nemá svůj přidělený ověřený bezpečnostní klíč, je potřeba přiznání vytisknout, podepsat a odevzdat na příslušném Finanzamtu

U okolních Finanzamtu je možné Steuererklärung podat i osobně, u vzdálenějších FA zasíláme Deutsche Post

 

Cena za zpracování a podání německého Steuererklärung (něměcké daňové přiznání)
za rok je 1750,00 Kč (70€) 

 

České daňové přiznání


u českého daňového přiznání je cena na domluvě

 

V žádném případě neovlivníme délku řízení na Finanztamtu !!!
délka zpracování od předání dokumentů a zaplacení služby, po odeslání na příslušný Finanzamt je 2 až 6 týdnů.

 

Pokud by někdo potřeboval zpracovat daňové přiznání v rychlejším termínu,
nabízíme
zpracování dańového přiznání do DE EXPRES  cena je 2250,- kč (90€)

 

Nejsme daňoví poradci !

Elterngeld- je obdoba českého rodičovského příspěvku

 

vyřizování je u každého individuální, dle jeho rodinných a socialních podmínek.

Žádost se podává jak osobně, tak v případě vzdálených míst (München) i korespondenčně

 

Cena za vyřízení je paušální a konečná a to 2.500,00 Kč (100€)

 

Vzhledem k naší snaze dopřát našim klientům komlexní servis, spolupracujeme s několika zkušenými překadatelkami,

zařizujeme i "úřední překlady" jak z ČJ do NJ, tak i z NJ do ČJ

Překlady listin

Rodné listy, Oddací listy, Úmrtní listy
Vysvědčení - maturitní, ročníkové, závěrečné
diplomy, certifikáty

lékařské zprávy, průkazy pracovní neschopnosti

kupní smlouvy a jiné

 

Tlumočení

pokud jste se dostali do svízelné situace a potřebujete jazykovou podporu
při jednání na úřadech, Polizei (řešení přestupků a pokut), soudech (většinou pracovních)

 

Doba a cena zpracování listin, případně osbní jedníná je individuální a závislá na momentální situaci a vytíženosti pracovníků.

Cena u úředních překladů (ověřených znaleckým razítkem) je  380,00 Kč za normostranu,